Inhoud

Overige betrokkenen Jos Kooreman

Druk1

ISBN 109035222024

ISBN 139789035222021

Bestellen:www.traumaopvang.com

Recensies

Recensie(s)

Geweld tegen maatschappelijk werkenden tijdens het uitoefenen van hun beroep heeft een steigende tendens. De auteurs (psychologen) beogen in navolging van een boek over traumatische ervaringen van verpleegkundigen d.m.v. ervaringsverhalen van de door agressie getroffenen zelfhulp, hoop en herkenning te bieden. Bovendien is het de auteurs er dringend om te doen ook in management en beleid van instellingen door te laten dringen dat agressie tegen medewerkers een serieus probleem vormt dat aandacht verdient. Het eerste gedeelte bevat een aantal indringende ervaringsverhalen van maatschappelijk werkenden. In het tweede gedeelte worden op uiterst zorgvuldige wijze praktische tips en handreikingen voor het verwerken van psychotraumata gegeven. Confrontatie met het incident is voor een goede verwerking absoluut vereist. Met literatuuropgave. Taboedoorbrekend boek!
(Biblion recensie, G. Brandorff)