Inhoud

Begrippen

Handboek IVVP. Begrippen,
Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1998, 180 pagina’s

Recensies

Ik zie het weer zitten

Tijdschrift voor psychiatrie, nr 1, 1998

P.Cuijpers en H.Buijssen Ik zie het weer zitten. Omgaan met depresiviteit

Dit boek behoort bij de gelijknamige tv – en radioserie. Hoewel het wel de bedoeling was werd ik van de tv – afleveringen niet bepaald vrolijk. Vooral de stukjes tenenkrommende amateurtoneel droegen daartoe bij. Het boek is gelukkig van aanzienlijk hogere kwaliteit. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een zelfhulpcursus, grotendeels gebaseerd op de aanpak van Lewinsohn. Uitgangspunt is dat je depressiviteit niet alleen aan, maar ook af kunt leren. Dat komt dus neer op de inmiddels beproefde cognitief – gedragstherapeutische aanpak: de oorzaken van de depressieve gevoelens in kaart brengen om daarna met gerichte opdrachten en oefeningen de stemmening te verbeteren.
In deel twee is allerlei achtergrondinformatie over depressie en depressiviteit opgenomen. Daarbij wordt en één hoofdstuk ingaan op concrete vragen als: kan iemand depressief worden door een lichamelijke ziekte? Of: Wanneer es opname in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk: Deel drie bevat informatie over depressie in depressiviteit voor familieleden en andere betrokkenen. Het geeft aanwijzingen voor de beste manier om met depressieve mensen om te gaan, wat depressiviteit voor familieleden betekent en hoe je overbelasting herkent en vermijdt. Het slot van het boek bevat tal van nuttige adressen en literatuursuggesties.
Iedereen die met depressiviteit te maken heeft, Vindt in dit boek iets van zijn gading. Voor een breed publiek verschijnen de laatste jaren verschillende uitstekende boekjes over depressiviteit en depressie. In deze eregalerij verdient dit boek ook een plaats. Het is helder geschreven door mensen met kennis van zaken. Een aanrader voor depressieve doe-het-zelvers en hun familie.

Ron van Deth