Inhoud

De heldere eenvoud van dementie. Een gids voor de familie.
Het Spectrum, 7e druk, 2004, prijs € 12,90
Bestellen: www.bol.com of viawww.spectrum.nl

Recensies

De heldere eenvoud van dementie

Dit boek doet wat het belooft. Helder en eenvoudig wordt in deze gids voor de familie de wereld van een dementerende patiënt in alle dagelijkse facetten belicht.
Hoewel het boekwerk simpel is uitgevoerd, zit het stevig in de kaft. En dit zal voor de koper noodzakelijk zijn. Als u het gelezen hebt, kunt u er namelijk op rekenen dat door uw enthousiasme velen het van u willen lenen.
De inhoud is systematisch ingedeeld en vanwege de lay-out is het boekje bijzonder prettig leesbaar. Geen moeilijke zinsconstructies en waar nodig een heldere uitleg.
Behalve uitleg wordt de wereld alledag verteld in prachtige cursiefjes, gevormd door citaten van gesprekken met patiënten en verzorgers en door teksten van beroemde dementerende kunstenaars.
Dit boek is met recht een gids te noemen. Vooral familieleden en andere betrokkenen van dementerende patiënten kunnen er veel aan hebben. Voor artsen is dit boek echt een aanrader.
Het is leerzaam voor de dokter die geen zin heeft in een moeilijk leerboek, maar het laat ook zien hoe een moeilijk onderwerp eenvoudig kan worden uitgelegd.

Joost Muskens, huisarts (gepromoveerd op dementie) Medisch Contact (Vakblad van artsen), dd 10 maart 2000


De heldere eenvoud van dementie.

De schrijver van dit boek is psychogerontoloog en heeft vele artikelen en boeken over dementie op zijn naam staan. Deze publicaties hebben een zeer goede pers gekregen en zijn ook deels vertaald. De auteur heeft door het dement worden van zijn vader ook van nabij meegemaakt wat dit betekent voor de familie en hoe moeilijk het wordt om te begrijpen wat de gedragsverandering van je ouder of partner nu precies betekent.
In dit boek probeert Buijssen de kenmerken van het dement worden zodanig te beschrijven dat het meer begrijpelijk wordt voor de omgeving. Kernpunten daarbij zijn de directe en indirecte gevolgen van de afnemende en gestoorde inprenting en van het “oprollend geheugen”. Met dit laatste wordt bedoeld dat het geheugen van de patiënt in omgekeerde volgorde steeds slechter wordt en dat de patiënt daardoor in een steeds verder terugliggende periode komt te leven. Met dit concept kan de auteur veel van het gedrag van dementerenden verklaren.
In het boek geeft hij veel voorbeelden uit eigen ervaring, maar ook uit de literatuur. Het boek geeft goede voorlichting en praktische handreikingen aan de familie van dementerenden om met hun dementerende ouder of partner om te gaan.

Biblion, M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater


De heldere eenvoud van dementie.

Huub Buijssen heeft inmiddels een groot aantal boeken over psychiatrische problematiek van ouderen geschreven.
Dit boek is bedoeld om familieleden van dementerende patiënten te helpen beter te begrijpen wat de gevolgen van dementie zijn.
In het voorwoord beschrijft de auteur hoe hij als net afgestudeerde psychogerontoloog meemaakte dat zijn vader verschijnselen van dementie ontwikkelde en hoe moeilijk het was deze verschijnselen te doorgronden: ?Geleidelijk aan ontdekte ik dat er in de ziekteverschijselen een simpele logica zit. Twee ?dementiewetten? in combinatie met enige eenvoudige psychologische kennis volstaan om de vele afwijkende gedragingen te kunnen begrijpen, zo werd me duidelijk.? Het boek is opgebouwd rond deze twee ?dementiewetten? (gestoorde inprenting en een oprollend geheugen) en bespreekt systematisch de meest belangrijke psychopathologische verschijnselen die in de loop van het dementeringsproces kunnen optreden.
De auteur slaagt zeker in zijn opzet om op didactisch heldere wijze voorlichting over dementie te geven.
Verspreid door het boek zijn korte casussen opgenomen, die sprekend illustreren wat in de tekst besproken wordt.
Gegeven de frisse stijl van schrijven kan dit boek zeker worden aanbevolen voor de naasten van patiënten met dementie.
Prof. Aart Jan Beekman, Tijdschrift voor psychiatrie, nr 7, 2000.


De heldere eenvoud van dementie.

In de afgelopen jaren zijn er diverse boeken verschenen waarin getracht wordt de huidige inzichten voor de leek inzichtelijk en praktisch bruikbaar te maken. Van de vier hier besproken boeken – De gids en de reisgenoten (J. Abrahams), Weten van vergeten (M.Blom), Mijn lief mijn leed (B.Miesen) en De heldere eenvoud van dementie is dat het best gelukt in De heldere eenvoud van dementie. In eenvoudige bewoordingen schetst Huub Buijssen het nosologische, het demografische en het historische kader van de ziekte. Vanaf het begin verheldert hij het boek met citaten van patiënten en verzorgers. Deze citaten sluiten bijzonder goed aan bij de besproken onderwerpen. Centraal in het boek staan twee ?dementiewetten?: de wet van de gestoorde inprenting en de wet van het oprollend geheugen. Deze twee wetten verklaren en voorspellen de veranderingen in het geheugen, de intellectuele en praktische vaardigheden en het gedrag.
De heldere eenvoud van dementie maakt de belofte die uitgaat van de titel waar. Het is een plezierig compact, zeer leesbaar en met gevoel geschreven boek. Voor familieleden van dementerende patiënten is het boek van Buijssen beslist aan te bevelen. Het is met grote betrokkenheid geschreven, biedt goede en praktische handreikingen voor het omgaan met dementie en laat zien dat daaraan nog het nodige in positieve zin aan te beleven is.? 

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Peter van Vuuren, verpleeghuisarts Dr. Sarphatihuis Amsterdam.

Spelregels, AD

Spelregels’ voor omgaan met dementie

Leven met een dementerende is moeilijk, maar een paar ‘spelregels’ maakt dat hanteerbaarder. Aldus het Algemeen Dagblad in een recensie van het zojuist verschenen boek ‘De heldere eenvoud van dementie’ van psychogerontoloog Huub Buijssen. De recensie is te lezen op de nieuwe internetsite van het Algemeen Dagblad. Twee simpele dementiewetten -gestoorde inprenting en een oprollend geheugen- volstaan om het dementeringsproces te begrijpen, zo stelt Buijssen. De eerste wet is die van de gestoorde inprenting: de dementerende is niet langer in staat om informatie van het korte- naar het lange termijn geheugen over te brengen en kan daardoor niet langer dan dertig seconden iets onthouden. De tweede dementiewet houdt in dat het geheugen van achteren naar voren oprolt. De dementerende gaat daardoor steeds verder terug leven in de tijd. De ‘dementiewetten’ kunnen naaste familie helpen om het verwarrende gedrag van de dementerende beter te leren begrijpen. In het boek van de psychogerontoloog valt naast alle uitleg over zijn dementiewetten te lezen hoe familieleden de dementerende het beste kunnen benaderen. Het boek ‘De heldere eenvoud van dementie, een gids voor de familie’, ISBN 90-9012903-0 (160 pagina’s Tred uitgeverij Tilburg) kost f27,50 en is verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. Bron:Algemeen Dagblad Recensie, Zeeuwse Courant, 10-6-2005Provinciale Zeeuwse Courant, 10-6-2005 De naaste familie is het slachtoffer Door John van Opperen Den Haag. Leven met een dementerende partner valt zwaar. Vroeger was diens gedrag doorgaans goed te verspellen. Maar opeens is dat met de dag moeilijker. Daardoor zet het dementeringsproces ook het leven van de naaste omgeving op zijn kop. “De naaste familie is het stille slachtoffer van deze raadselachtige ziekte,” zegt Huub Buijssen uit Tilburg . Als psychogerontoloog heeft hij doorgeleerd in de psychologie van het ouder worden. Maar hij is ook ervaringsdeskundige. Buijssen (50) was zelf koud afgestudeerd toen bij zijn vader de eerste signalen van dementie merkbaar werden. Hij zag hoe de ziekte niet alleen zijn vader sloopte, maar ook emotionele ravage aanrichtte in het leven van zijn moeder, broers en zussen. Die gebeurtenissen verdiepten zijn inzicht. Buijssen ontwikkelde zich tot vertrouwenspersoon als het ging om de omgang met dementie en werd veelgevraagd op spreekbeurten. Om dieper in te kunnen gaan op vragen uit het publiek schreef hij het boek ‘De heldere eenvoud van dementie’. Het is een gids voor de achterblijvers, de dierbaren die steeds meer moeite hebben om de gedachtegang van de dementerende te blijven volgen. Aan de hand van voorbeelden beschrijft Buijssen de vele vormen van de ziekte, de opeenvolgende fasen, de directe en de indirecte gevolgen. In heldere taal lees je hoe je het beste kunt communiceren met de dementerende, zowel verbaal als non verbaal. Hij geeft adviezen hoe om te gaan met stemmings- en gedragsproblemen. Voor familieleden van dementerende patiënten is het boek beslist aan te bevelen, aldus het Maandblad Geestelijke Gezondheid. Het boek is zojuist verschenen in zevende druk en in vergelijking met eerdere drukken is het aantal tips om te communiceren uitgebreid. Verder zijn enkele uitleg-stukken verlevendigd met voorbeelden, wat de leesbaarheid nog verder vergroot. De sleutel tot het succes van het boek is Buijssen’s vondst dat twee relatief eenvoudige dementiewetten – de gestoorde inprenting en het oprollende geheugen – volstaan om het gedrag van de dementerende beter te kunnen bevatten. Familieleden die dankzij deze wetten de verborgen logica achter deze het gewenningsproces gaan begrijpen, kunnen beter met de betrokkene omgaan. Alles valt dan beter op zijn plaats en dat maakt de confrontatie met dementie een stuk draaglijker. GPD Diverse recenties De heldere eenvoud van dementie.