Inhoud

Moeder lag om elf uur nog in bed. Omgaan met kritiek van de familie. Negen effectieve strategieen (2009) BSL, Houten

Prijs 22,90. Te koop in boekhandel, via www.bsl.nl of www.bol.com

Recensies

Moeder lag om elf uur nog in bed. Omgaan met kritiek van de familie. Negen effectieve strategieen (2009) BSL, Houten

Zorgverlenende organisaties worden hoger gewaardeerd naarmate ze adequater omgaan met kritiek. Dit boek van de bekende auteur (1953) over psychologie en zorg behandelt negen samenhangende deelstrategieen voor zorgwerkers om optimaal te kunnen omgaan met kritiek van familieleden van zorgontvangende mensen. Een relevant onderwerp voor de zorgsector omdat er bijna altijd naasten zijn. Men leert begrijpen uit welke impliciete elementen, zoals verwachtingen, kritiek meestal bestaat; hoe optimaal daarnaar te luisteren en adequaat erop te reageren. Nuttig is ook het onderscheid van zes verschillende rolmodellen die families van zichzelf in relatie tot de zorg kunnen hebben. Mede door de heldere voorbeelden – casuistiek – is het boek zeer toegankelijk. Het slothoofdstuk richt zich tot zorgmanagers en verheldert het waarom en het hoe van het uiterst zinvolle uitwisselen met familie van wederzijdse verwachtingen. Hoe helderder de wederzijdse verwachtingen, des te minder irritatie en kritiek. Dit boek is een bouwsteen voor zorg met een volwaardige plaats voor familie.

(NBD|Biblion recensie, F.M. Boon)

Iedereen krijgt soms kritiek van anderen. Huub Buijssen legt aan de hand van veel herkenbare situaties en levendige voorbeelden uit de zorgpraktijk uit hoe je het beste kunt reageren op kritiek van familieleden. Hij reikt daarvoor negen eenvoudige, effectieve strategieën aan die je in staat stellen het contact met de familieleden van je patiënten veel soepeler te laten verlopen. Ik vind het een goed boek. (www.Boekenwurm-en-pleeg.nl)