Inhoud

Psychologische hulpverlening aan ouderen.Deel 2
Psychiatrische problematiek.
Hbuitgevers, 2003, 3 editie/4e druk, 386 pp, €38,00
Bestellen via www.bol.com of via www.hbuitgevers.nl

Recensies

Psychologische hulpverlening aan ouderen.Deel 2

Denkbeeld, augustus 2001
Met psychologische hulpverlening aan ouderen was Huub Buijssen in 1984 de eerst die een overzicht gaf van de stand van zaken in Nederland op dit terrein. Van dit veelgebruikte standaardwerk is vorig jaar een nieuwe editie verschenen, in tweedelen. Voldoet dit boek aan de hoge verwachtingen.

MARIKA ENGEL

Psychologische hulpverlening aan ouderen

Leesbaar overzicht in twee kloeke delen

De oorspronkelijke uitgave van psychologische gulpverlening aan ouderen dateert uit 1984. Ik herinner me dat ik dit boek indertijd – ik studeerde net af – een uitkomst vond. Op dat moment was er nog nauwelijks literatuur, laat staan in Nederland, over de praktijk van de hulpverlening aan ouderen. De algemene opvatting en die tijd was dat ouderen niet meer waren te veranderen, maar in het boek van Huub Buijssen klonken heel andere geluiden door. Ook herinner ik mij dat ik dat ik de tweede, herziende versie uit 1994met veel enthousiasme verspreid heb onder de teamleden van de afdeling ouderen van de RIAGG waar ik destijds werkte. Inmiddels ben ik werkzaam in een eigen praktijk en is Psychologische hulpverlening aan ouderen opnieuw aangevuld en herzien. Het verzoek om deze twee kloeke delen (samen ruim 700 pagina’s! ) voor DENKBEELD te bespreken bracht mij dus al aan het reminesceren nog voordat ik een bladzijde had gelezen.

Begrijpelijke taal
Huub Buijssen verstaat absoluut de kunst om in duidelijke en begrijpelijke taal ingewikkelde psychologische en psychiatrische processen bij ouderen te beschrijven. Hij kan het zelf uitstekend en hij weet andere auteurs ook zover te krijgen. Allen maken daarbij veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden.
Het boek biedt inderdaad overzicht dat het belooft. De belangrijkste thema`s binnen de psychosociale hulpverlening en de meest voorkomende psychiatrische beelden binnen de ouderen hulpverlening komen aan bod.
Al met al heeft Buijssen zijn boek in 1994 geactualiseerd in twee leesbare delen die de belangrijkste thema`sin de hulpverlening aan ouderen goed beschrijven. De boeken zijn voor veel doelgroepen geschikt, van verzorgende en verpleegkundigen tot huisartsen en beginnende psychologen. Zeker ook en opleidingsverband kan ik ze van harte aanbevelen.