Inhoud

Psychologische hulpverlening aan ouderen

Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1
Psychosociale problematiek.
Hcbuitgevers, 2008, 5e editie 294 pp, €38
Bestellen via www.bol.com of via www.hbuitgevers.nl

Recensies

Psychologische hulpverlening aan ouderen

NBD|Biblion recensie
Een herziene en geactualiseerde druk van ‘Psychologische hulpverlening aan ouderen’. Dit boek is inmiddels in twee delen gesplitst; het tweede deel over psychiatrische ziektebeelden is gespecialiseerder. Hier gaat het over veel optredende problemen als rouw, eenzaamheid, ouderenmishandeling en slaapproblemen. In alle hoofdstukken zijn wijzigingen aangebracht en er is een hoofdstuk over preventie toegevoegd. Daarbij valt op dat, terwijl het boek bestemd is voor werkers in de ouderenzorg (van huisarts tot verzorgende), dit laatste hoofdstuk zich richt op de ouderen zelf. Er zijn veel praktijkvoorbeelden en het boek is systematisch ingedeeld. Opdrachten zoals in de vorige drukken opgenomen, zijn nu weggelaten. Een mooi verzorgd, duidelijk geschreven boek.

(NBD|Biblion recensie, H.J.M. Bartelink-Hoos)