Inhoud

Weer in balans.
Handreiking zelfhulp en opvang traumatische gebeurtenissen.
 
Een gids voor politiefunctionarissen.
Elsevier, Den Haag, 2000 (brochure).
ISBN 90 5749 654 2 / 2000 / 24 blz. / € 4,50
(niet meer leverbaar)

Recensies

Weer in balans

Weer in balans, politie bericht

Dat is de titel van een kleine brochure voor de politie. Het gaat over zelfhulp en de opvang bij traumatische gebeurtenissen. Een handzame brochure waarin puntsgewijs wordt ingegaan op allerlei aspecten van traumatische gebeurtenissen. Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat kan het verergeren? Hoe reageert iemand op een traumatische ervaring? Het komt allemaal duidelijk aan bod. Kern van de boodschap is dat geen ervaring dezelfde is en ook geen mens op dezelfde manier een trauma verwerkt. Wat het nu juist zo’n aardig boekje maakt. Is dat er heel kort en bondig wordt ingegaan op de signalen waaraan jezelf en anderen in je omgeving kunnen herkennen dat een trauma (nog) niet verwerkt is. Er wordt ingegaan op de vraag wat je wel en vooral niet moet doen. Ook wordt besproken hoe je omgeving kan bijdragen om een traumatische gebeurtenis te verwerken. Het boekje sluit af met een hoofdstuk over de wanneer je het beste professionele hulp kan inroepen. Het is een zinvolle brochure voor politiemensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Daarnaast kan het ook heel verhelderend zijn voor een ieder die omgaat met collega’s die een dergelijke ervaring hebben gehad. Of misschien gewoon om je kennis over het onderwerp te vergroten.

Auteur: Huub Buijssen, uitgeverij Elsevier, 2000, ISBN 90 5749 654 2.