Wij kunnen je verschillende interessante trainingen aanbieden. De traumatraining is daar slechts een van. Wat we ook aanbieden is peer support. Dit is de benaming van collegiale ondersteuning van artsen die betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld een ernstige fout. hevige agressie, een onterechte beschuldiging of een ander incident met impact.

Om een luisterend oor te kunnen bieden

Peer support staat voor het opleiden van een klein groepje artsen om collega’s eventueel een luisterend oor te kunnen bieden. Er kunnen overigens ook prima verpleegkundigen aan de training deelnemen. Tijdens peer support komen tal van verschillende zaken aan de orde.

Ook aandacht voor jouw eigen manier van probleemhantering en verliesverwerking

Zo wordt dieper ingegaan op de kenmerken van psychotrauma en de normale verwerking. Ook wordt gekeken naar de verschillende fases binnen dit trauma. Verder is er bij peer support aandacht voor hoe je collega’s hulp kunt bieden. Wat moet je wel doen en wat kun je juist beter niet doen? Een ander element is de herkenning wanneer sprake is van verstoorde verwerking in de vorm van bijvoorbeeld Post Traumatische Stress Stoornis. Ook is er volop aandacht voor wie extra risico loopt door een gestagneerde en verstoorde verwerking. Natuurlijk is er aandacht voor wat jouw eigen stijl is wat betreft probleemhantering en verliesverwerking. Een vaardigheidstraining in het bieden van support behoort al eveneens tot peer support.

Peer support

We werken nooit in aaneengesloten blokken van twee of drie dagen

Peer support is slechts een van de trainingen die we aan kunnen bieden. Bij al onze trainingen gaan we uit van een aantal eigen didactische principes. Zo gaan we altijd uit van eigen ervaring bijvoorbeeld, en maken we geen gebruik van acteurs of rollenspellen. Leren door eerst te zien hoe het moet is een ander belangrijk principe. Leren door te doen is een even belangrijke didactische methode die we hanteren en bovendien geven we cursisten altijd de gelegenheid om het geleerde eerst goed te laten bezinken. Daarom werken we nooit in blokken van twee of drie dagen.

Wij bieden meer trainingen dan alleen peer support

Je kunt bij ons ook onder meer de basistraining voor bedrijfsopvangers volgen, net als de opfrisdag traumaopvang voor bedrijfsopvangers. Ook bieden we je de basistraining traumaopvang voor leidinggevenden aan. Je hebt bij ons dus altijd een training die precies aansluit bij jouw behoeften. We staan als instelling ingeschreven bij het door de overheid ingestelde Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en ondertussen maken al ruim tweehonderd instellingen gebruik van onze trainingen.