Signaleringswijzer, 10 signalen die kunnen wijzen op psychische problemen. Er bijtijds bij zijn, kan veel leed voorkomen. Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, Zeist, 2005 Te bestellen bij: info@ouderenpsychiatrie.nl. 
Per stuk €2,50.