Traumatische ervaringen van verpleegkundigen.
Als je beroep een nachtmerrie wordt.

Huub Buijssen (1995)