Omgaan met kritiek en agressie

Hebt u op uw werk wel eens te maken met lastig of agressief gedrag? En wilt u hier (nóg) beter mee om gaan? Deze cursus leert u ‘zachte’ strategieën waarvan keihard is aangetoond dat deze u helpen om agressief gedrag te voorkomen of om te buigen naar coöperatief gedrag.

Resultaat

Na deze cursus kunt u adequaat reageren op onterechte verwijten of kritiek, scheldpartijen en bedreigingen. U voelt zich niet (meer) onthand, maar gaat op een positieve manier juist de confrontatie aan. Daarnaast:

  • kent u de fases van agressie en kent de signalen of gedragingen die bij elke fase horen
  • weet u welk gedrag u in welke fase het beste kunt vertonen
  • bent u in staat escalatie van agressie te voorkomen
  • kunt u tegenwerkend en agressief gedrag ombuigen naar coöperatief gedrag

Voor wie?

U hebt een klantgerichte functie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, bij de overheid of het openbaar vervoer. U kunt in uw werk te maken krijgen met lastig of agressief gedrag. U wilt weten waarom uw gedrag of dat van uw medewerkers soms weerstand of verzet oproept. U wilt agressief gedrag leren begrenzen of ombuigen naar coöperatief gedrag.

Inhoud

Deze opleiding geeft u inzicht in agressief gedrag én hoe u daarop het beste kunt reageren. U leert daarbij een aantal ‘zachte’ communicatieve strategieën waarmee u (dreigend) agressief gedrag om kunt buigen naar coöperatief gedrag. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van agressie en het voorkomen van escalaties. Fysieke verdedigingstechnieken maken geen deel uit van de training.

De onderwerpen

  • een korte, eenvoudige theorie over het ontstaan van conflicten en agressie
  • het herkennen van verschillende soorten agressie
  • vijf zachte en effectieve strategieën voor omgaan met kritiek
  • effectieve strategieën bij schreeuwen, schelden en dreigen.

Werkwijze

Onze aanpak is interactief en vraagt van u een actieve inzet. U krijgt literatuur opgestuurd die u vooraf dient te bestuderen. Het accent in de training ligt op het oefenen van vaardigheden, met name het oefenen van gesprekken met een klant/ patiënt die boos dreigt te worden of het reeds is.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen van telkens 2 dagen. Ook een training van 2 dagdelen is mogelijk, maar dan maakt u alleen met de basisvaardigheden kennis en vindt geen terugkoppeling plaats met de praktijk (wat voor blijvend effect wel nodig is). In de training van vier dagdelen is ook meer ruimte voor maatregelen en beleid waarmee u als instelling het risico op agressie verkleint.

Prijsinfo

Een in company training kost € 625,-. per dagdeel (exclusief literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingkosten docent).

Probleemgedrag verminderen

Op elke psychogeriatrische afdeling komt regelmatig agressie en ander probleem gedrag voor. Buijssen Training en Educatie heeft een praktische, uit negen heldere stappen bestaande methodiek ontwikkeld waarmee probleemgedrag met meer dan de helft kan worden gereduceerd. De methodiek stelt hulpverleners in staat om oorzaken van probleemgedrag te achterhalen en werkbare oplossingen te bedenken waarbij tevens medicijngebruik (met name sedativa) ook wordt verminderd.

Doelgroep

Medewerkers van psychogeriatrische verpleeghuizen

Doelstelling
Vaardigheden eigen maken om op methodische wijze probleemgedrag van bewoners te bespreken waarmee lastig gedrag fors kan worden gereduceerd.

Inhoud 
– Theorie van het stappenplan.
– Hoe het stappenplan toe te passen.
– Valkuilen in toepassing.

Werkwijze 
De training bestaat uit een mix van kennis en vaardigheidstraining. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur die ze dienen te bestuderen. Tijdens de training wordt deze kort opgefrist. Het hoofdaccent ligt op het oefenen van het stappenplan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf casussen inbrengen.

Duur 
Twee dagdelen (met interval van tenminste drie weken tussen dagdeel 1 en 2)

Locatie 
De training wordt alleen in company aangeboden.

Prijsinfo

De training kost 1300 euro, exclusief literatuur cursisten en eventuele overnachtingskosten docent. (De training is vrijgesteld van BTW).

Voorwaarde is dat er twee trainingsgroepen op 1 dag plaats vinden: een in de ochtend en een andere in de middag.

Overig

Voor de effectiviteit van de training:  Zie tijdschrift Denkbeeld van augustus 2008 waarin een evaluatiestudie wordt beschreven met een stappenplan dat geïnspireerd is op de ons ontwikkelde methodiek.