Training Peer Support

Peer support is de eigentijdse benaming voor collegiale ondersteuning van artsen die  betrokken zijn geweest bij een ernstige fout , hevige agressie, een onterechte beschuldiging of een ander hevig incident.

De training peer support leidt een klein groepje artsen om betrokken betrokkene collega’s, indien gewenst,  een luisterend oor te bieden. Het is ook mogelijk dat aan de training ook andere disciplines, zoals verpleegkundigen, deelnemen.

 

Inhoud

Genoemde training bevat meerdere van deze elementen.

 • Wat zijn de kenmerken en oorzaken van psychotrauma en hoe verloopt normale verwerking? Welke fases zijn erin te onderscheiden?
 • Hoe support te bieden: wat wel doen, wat juist niet (inclusief bronnen van secundaire victimisatie)
 • Wanneer is er sprake van verstoorde verwerking, met name Post Traumatisch Stress Stoornis
 • Wie loopt extra risico voor gestagneerde of verstoorde verwerking
 • Wat is mijn eigen stijl van probleemhantering en verliesverwerking?
 • Vaardigheidstraining in het bieden van support
 • Grenzen en beperkingen van support, wanneer doorverwijzen?

Doelen

 • Je bent in staat om peer support te bieden aan collega die een traumatische ervaring heeft meegemaakt
 • Je bent in staat om collega te signaleren wanneer een collega vastloopt in verwerking door te verwijzen.

Werkwijze

 • Onze aanpak is interactief en vraagt een actieve inzet van de deelnemers. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur opgestuurd die ze grondig dienen te bestuderen.
  Het accent in de training ligt op het oefenen van het bieden van support.  De vaardigheidsoefeningen worden ingeleid met een instructieve video waarin de diverse elementen en fases van het support worden getoond. Op deze wijze wordt het leerproces zowel gestimuleerd als versneld.

Duur

 • 4,5 uur inclusief lunchpauze

Locatie

 • In company.

Vereist beginniveau

 • HBO

Niveau training

Academisch

(Verplichte) literatuur

 • Boek ‘Collegiale ondersteuning en peer support. Een gids voor professionals in zorg en welzijn’ van Huub Buijssen (2020)
 • Cursusmap
 • Geheugensteun Peer support (voor voeren van peer support gesprek)

Tijdsinvestering

 • De totale tijdsinvestering is ca 9 uur. Dit betreft de training zelf (4,5 uur)
 • De cursist krijgt minimaal 2 weken voor aanvang van de training het cursusboek ‘Collegiale ondersteuning en peer support. Een gids voor professionals in zorg en welzijn’ van Huub Buijssen toegezonden. Aan de hand van een leeswijzer dient de cursist delen van het boek bestuderend te lezen. Gemiddeld studieduur: 4 uur. (Cursisten merken op dat het boek – mede door de vele praktijkvoorbeelden – geen straf is om te lezen)

Prijsinfo

 • Een incompany training kost 1. 290 euro. Een en ander is exclusief literatuur voor een ieder: het cursusboek ‘Collegiale opvang en peer support a 33,90 euro, de cursusmap a 15,90 euro, de geheugensteun a 2,90 en set posters  traumaopvang  a € 12,90.
 • De training is vanwege CRKO-erkenning vrijgesteld van BTW. Wel hanteren we een opslag van 5% over totaalbedrag vanwege niet aftrekbare btw aan inkoopkant.
 • (Deze training heeft een maximum van 10 cursisten).

Wetenswaardig

 • De training wordt verzorgd door Huub Buijssen.
 • Hij publiceerde in 2003 samen met Suzanne Buis het boek Uit de Praktijk. Indringende ervaringsverhalen van artsen en een gids voor zelfhulp en nazorg na incidenten. Het was in Nederland het eerste boek over dit thema. Naar aanleiding van het verschijnen weidde Brandpunt van de KRO op Nederland in 2014 een hele uitzending van 50 minuten aan medische missers. Voor het eerst vertelden 4 artsen over de emotionele impact die deze ervaring op hen zelf had.

Algemene voorwaarden (incl. betalingsvoorwaarden), klachtenregeling, privacy, gedragscode):

 • Zie elders op deze website: https://www.traumaopvang.com/algemene-voorwaarden-klachtenregeling-privacy/