Op elke psychogeriatrische afdeling komt regelmatig agressie en ander probleem gedrag voor. Buijssen Training en Educatie heeft een praktische, uit negen heldere stappen bestaande methodiek ontwikkeld waarmee probleemgedrag met meer dan de helft kan worden gereduceerd. De methodiek stelt hulpverleners in staat om oorzaken van probleemgedrag te achterhalen en werkbare oplossingen te bedenken waarbij tevens medicijngebruik (met name sedativa) ook wordt verminderd.

Doelgroep

Medewerkers van psychogeriatrische verpleeghuizen

Doelstelling
Vaardigheden eigen maken om op methodische wijze probleemgedrag van bewoners te bespreken waarmee lastig gedrag fors kan worden gereduceerd.

Inhoud 
– Theorie van het stappenplan.
– Hoe het stappenplan toe te passen.
– Valkuilen in toepassing.

Werkwijze 
De training bestaat uit een mix van kennis en vaardigheidstraining. De deelnemers krijgen van tevoren literatuur die ze dienen te bestuderen. Tijdens de training wordt deze kort opgefrist. Het hoofdaccent ligt op het oefenen van het stappenplan. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf casussen inbrengen.

Duur 
Twee dagdelen (met interval van tenminste drie weken tussen dagdeel 1 en 2)

Locatie 
De training wordt alleen in company aangeboden.

Prijsinfo

De training kost 1300 euro, exclusief literatuur cursisten en eventuele overnachtingskosten docent. (De training is vrijgesteld van BTW).

Voorwaarde is dat er twee trainingsgroepen op 1 dag plaats vinden: een in de ochtend en een andere in de middag.

Overig

Voor de effectiviteit van de training:  Zie tijdschrift Denkbeeld van augustus 2008 waarin een evaluatiestudie wordt beschreven met een stappenplan dat geïnspireerd is op de ons ontwikkelde methodiek.