Inhoud

Geraakt.
Indringende ervaringsverhalen van psychiatrisch verpleegkundigen.

Elsevier, Maarssen, 1999
ISBN 90 352 2122 2 / 1e druk / 93 blz. / € 15.90 bestellen viawww.traumaopvasng.com

Recensies

Geraakt

Freek Boon (Biblion) en Ggz.consult 2001

Geraakt. Indringende ervaringsverhalen van psychiatrisch verpleegkundigen door Huub Buijssen en Suzanne Buis.

Over zeer overrompelende, schokkende ervaringen tijdens het werk, specifiek in de psychiatrie, gaat dit boek.
Het bevat van zestien verpleegkundigen en een receptionist de ervaringsbeschrijvingen die zij instuurden naar aanleiding van een oproep in een eerder verschenen boek van Buijssen (Traumatische ervaringen van verpleegkundigen) In deze verhalen komt nadrukkelijk ook het aspect opvang aan de orde. Een apart informatief hoofdstuk is gewijd aan veel gestelde vragen over traumatische ervaringen in de verpleging.
Buijssen (1953), klinisch psycholoog en trainer op het gebied van traumaopvang, schreef dit op de psychiatrie toegespitste boek samen met Suzanne Buis (1960), geneeskundige van opleiding en eerder werkzaam als patiënten-vertrouwenspersoon (PVP) in de psychiatrie. Zij schreef in 1997 Geen tijd om aardig te zijn over haar werk in een verpleeghuis.
Een boeiend, informatief en zeer aansprekend en toegankelijk boek over zorg-voor-de-zorgverlener. Zowel binnen als buiten de zorgsector (media) lijkt er meer en meer vraag te ontstaan naar informatie en praktijkverhalen over dit thema.
Freek Boon. Recensie van Biblion (De Nederlandse Bibliotheek Dienst)

Deze gebundelde verhalen staan vol informatie over schokkende gebeurtenissen, de gevolgen en de verwerking ervan. Daarnaast biedt het ook veel tips van getroffen collega’s. De adviezen van deze ervaringsdeskundigen geven verpleegkundigen een handreiking voor zelfhulp en opvang bij psychotrauma’s in de verpleging. Naast ervaringsverhalen bevat dit boek een overzicht van enkele veel gestelde vragen over psychotrauma’s en hun verwerking. Op deze wijze geeft het beknopte, nuttige basisinformatie over het thema en biedt het een raamwerk voor een beter begrip van hetgeen in de verhalen aan de orde is geweest.
Ggz.consult, 3 – 9 2001