Traumatic experiences of nurses

When your profession becomes a nightmare.
Jessica Kingsley Pubishers. London, 1996.
(Engelse editie van: Traumatische ervaringen van verpleegkundigen).