Uit de praktijk
Indringende ervaringen van artsen. En een gids zelfhulp en nazorg na incidenten.
De Stiel/Tred, Nijmegen/Tilburg, 2003
ISBN 90 704 1531 3 / 204 blz. / €38,90.
Bestellen: www.traumaopvang.com