Weer in balans
Handreiking zelfhulp en opvang traumatische gebeurtenissen.
 
Een gids voor politiefunctionarissen.
Elsevier, Den Haag, 2000 (brochure).
ISBN 90 5749 654 2 / 2000 / 24 blz. / € 4,50
(niet meer leverbaar)